Obchodní podmínky


Úvodní ustanovení

 • Předmětem kupní smlouvy, řízené zákonem § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“), je prodej internetového online TESTU JEDINEČNOSTI na www.testjedinecnosti.cz (dále jen „předmět koupě“), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.testjedinecnosti.cz.
 • Poskytovatelem předmětu koupě je živnostník Mgr. Kalman Horvát, Ocelkova 659/26, 198 00 Praha 9. IČ 748 46 841.
 • Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora.
 • Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího, a autor za ně nenese žádnou odpovědnost.
 • Kupující bere na vědomí, že pro zajištění plného účinku programu je třeba studovat dle instrukcí uvedených v manuálu, který je součastí TESTU JEDINEČNOSTI.
 • Kupující si kupuje TEST JEDINEČNOSTI, jehož součástí je jednostráková PDF tabulka s výsledky a PDF manuál s popisem všech talentů. Dále je uživateli k dispozici neveřejný blog, ke kterému obdrží přístupová hesla. Výsledky i s manuálem obdrží kupující na email, který zadává při nákupu TESTU JEDINEČNOSTI. Doba dodání je 48 h.
 • Poskytovatel zodpovídá za včasné odeslání emailu s výsledky. Email, který spadne uživateli do schránky „spam“, je považován za doručený. Uživatel zavolá telefonicky poskytovateli v případě, že email s výsledky nenalezne do 48 h od zakoupení ve své emailové schránce.
 • Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese www.testjedinecnosti.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.testjedinecnosti.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup programu TEST JEDINEČNOSTI, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

Kupní cena, daňový doklad

 • Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží. 

Platba

 • Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAYs.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
 • Možnosti plateb:
  • a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro.
  • b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další.
 • Forma platby: Platba je možná jednorázově a u některých programů YOGA LIFE HAPPY LIFE také na splátky.

Garance vrácení peněz

 • Za svůj produkt ručíme zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz.
 • Při zakoupení online programu na www.testjedinecnosti.cz má kupující právo odstoupit od smlouvy, a to nejpozději do 4 dnů od zahájení kupní smlouvy. Odstoupení je možné provést elektronickou formou na e-mail: kalmanhorvat@icloud.com s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu s vysvětlením důvodu nespokojenosti. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně reklamovaného programu. Částka bude vrácena nejpozději do 31 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce neveřejného blogu a kupující nebude mít právo na získání a využití jakýchkoliv bonusů vázaných na koupi daného programu.

Odpovědnost

 • Zabezpečení: Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
 • Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 • Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Ukončení a prodloužení členství v programech www.testjedinecnosti.cz

 • Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 20. 8. 2017. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://www.testjedinecnosti.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Vyhrazujeme si právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://www.testjedinecnosti.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.
Tyto webové stránky využívají cookies. Setrváním na těchto webových stránkách souhlasíte s jejich využíváním. Více zjistíte zde.